Home / Hợp tác chuyển nhượng

Hợp tác chuyển nhượng

Chào các anh chị gần xa ở mọi miền tổ quốc , các anh chị đã đắp thuốc ở đây hay có người nhà đã đắp thuốc tại đông y TRẦN VƯỢNG .  Các anh chị đã tham khảo qua wepsite các anh chị đã thấy hiệu quả thông qua những chia sẻ thức tế của bệnh nhân. Các anh chị nào có tâm huyết và có năng lực cũng như kinh nghiệm trong nghề sẽ thấy đây là một nơi có thể cống hiến phát triển hơn nữa . Đây là một việc làm rất ý nghĩa để giúp cho nhiều nhiều bệnh nhân hơn nữa .  các anh chị hay tổ chức  thấy mình đủ năng lực có thể hợp tác với đông y Trần Vượng  để đưa bài thuốc này lên một tầm mới thì có thể gửi mail về email: dongytranvuong@gmail.com